عـ ـ ـ طـ ـ ـ ش

بـر مـشـامـم نـرسـد بـوی حــــــــرم مــیـمــیـرم ...

عـ ـ ـ طـ ـ ـ ش

بـر مـشـامـم نـرسـد بـوی حــــــــرم مــیـمــیـرم ...

درباره بلاگ
عـ ـ ـ طـ ـ ـ ش
پیوندها
۲۵ مرداد ۹۳ ، ۲۳:۴۱

رفاقت به سبک حبیب «5»

به کربلا رسیدن لذت خود را دارد، لذت همراهی با حسین علیه السلام.
لذت هم جواری با او، لذتی از جنس هم نفسی.
اما لذت بالاتر جدا شدن است از این لذت برای کسب لذتی دیگر.
آشنایی دوستان با این لذت!
همان که قرآن پرده از رازش بر می دارد:
وَماکانَ المُؤمنونَ لِینفِروا کافَّةً فَلولا نَفَر مِن کُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ لِیَتَفَقّهوا فی الدّینِ
(سوره توبه/آیه122)
شایسته نیست مؤمنان همگی (به سوی میدان جهاد) کوچ کنند؛ 
چرا از هر گروهی از آنان، طائفه ای کوچ نمی کند (وطائفه ای در مدینه بماند)
تا در دین (ومعارف و احکام اسلام) آگاهی یابند.
اما اصل لذت، لذت آشنا کردن دوستان است با این لذت:
وَ لِیُنذِروا قَومَهُم اذا رَجَعوا الیهِم لَعَلّهُم یَحذَرون (توبه/122)
و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنها را بیم دهند؟!
شاید(از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خودداری کنند!
.
قصه ی حبیب به سمت قبیله اش، در همان آشنایی دوستان بود
از لذت همراهی با حسین.
حبیب نزد امام علیه السلام آمد و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا!
در نزدیکی ما قبیله ای از بنی اسد است. به من اجازه می فرمایی نزد
آنان رفته و آنان را به یاری تو فراخوانم؟ امید است خدا آنان را یاور تو کند.
امام علیه السلام فرمود:"ای حبیب! من به تو اذن دادم"
حبیب به صورت ناشناس در تاریکی شب نزد آنان رفت و .......
کار شب هفتم حبیب ترجمان عملی همان آیه بود.
چنان که خود می فرمود:"بهترین ارمغانی را که نماینده ای برای مردم خود 
می آورد، برای شما آورده ام.
آمده ام شما را به یاری فرزند دختر پیامبرتان فراخوانم"
هدیه ای از جنس یاری.
به حقیقت در عالم حب و محبت، حبیب یکه تاز است.
.
بعضی دوستی ها انسان را بیچاره می کند.
حبیب که سهل است، هرکس دیگر را هم بود این طور بیچاره می کرد.
با رفقایش به حسین علیه السلام پیوست.
اما باز دلش آرام نشد. بازهم سراغ دوستانی می گشت برای حبیبش حسین.
90 نفر دیگر قبیله ی خود را هم شیدای حسین کرد و آورد.
اما حیف که نشد .....
حسین راز همه دوستی ها و نخ تسبیح رفاقت هاست.
هرجا نام اوست حرکتی از این جنس را می توان دید.
اشتیاقی به نام رفاقت؛ رفاقت به سبک حبیب.
.
.
.
ادامه دارد ...........
"برگرفته از کتاب رفاقت به سبک حبیب" 
     
موافقین ۱۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۵/۲۵
عـــطـش ...

نظرات  (۳۶)

دیشب ﭘﺪﺭﻡ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻐﺾ آن ها ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺪﺭﻡ می گفت ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻡ ﺧﺸﺘﯽ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ می رﯾﺨﺖ...
ﭘﺪﺭﻡ: ﭼﺮﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ نمی کنید؟ ﭼﺮﺍ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﺩﺍﺭ ﭘﺨﺶ می کنید؟ ﺁﻗﺎ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ی ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺩﺍﺭﻡ...
ﺻﺪﺍﯼ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ: ﺁﻗﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﮐﺪﺍﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺤﻨﻪﺩﺍﺭ؟ ﻣﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ؟!
ﭘﺪﺭﻡ :ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ؟ ﻣﺜﻼ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ .ﮐﻪ ﯾﮏﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮﻩ، ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﻮﺵ ﺭﻧﮕﯽ ﭼﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺟﻮﺭ ﻏﺬﺍ می خوﺭﻧﺪ.
ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺁﻥ ﯾﺨﭽﺎﻝ "ﺳﺎﯾﺪ ﺑﺎﯼ ﺳﺎﯾﺪ" ﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﻫﺎی ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ. ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ نمی دﺍﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﮐﺠﺎ ﺟﺎ ﺩﻫﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﭘﺮ ﺑﻮﺩﻥ...
ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﭽﻪ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ...
ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺪﻫﺪ، ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺪﺭﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻋﺎﺟﺰﺍﻧﻪ می شود...
ﺁﻗﺎ.. ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﮐﻢ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻨﺪ، ﺯﯾﺎﺩ ﻣﺘﻮﺟﻪ نمی شوند، ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺠﺎﯼ دست ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻏﺬﺍﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ هم ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ؟؟ ﯾﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﺠﺎﯼ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭﯼ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺯن ها می کشید، ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﮑﺸﯿﺪ؟ می شوﺩ به همراه ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﺮﺩﻥ قسمت هایی از ﻓﯿﻠﻢ، ﺻﺤﻨﻪ ی ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ هم ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﻏﺬﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺭﺍﺳﺘﺶ رﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺁن ها ﺍﺻﻼ نمی دﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ... ﻣﻤﻨﻮﻥ...
ﭘﺪﺭﻡ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ می کند... ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻥ پی ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﻣﺎﻍ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﺯ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ می رﺳﺪ.
ﮐﻤﯽ ﮐﻪ می گذﺭﺩ . ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺳﮑﻮﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ می شکند...
ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﯼ ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﭼﻪ ﮐﯿﮑﺎﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺍﯼ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ!
ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﻐﺾ ﻣﺎﺩﺭﻡ ...
ﻭ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭘﺪﺭﻡ...
ﻭ ﻣﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻝ..
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺍل های ﭘﺪﺭ ﻧﺪﺍﺷﺖ..
ﻭ ﭼﺮﺍ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮔﺮﯾﻪ می کند؟!
ﻭ ﭼﺮﺍ ﭘﺪﺭﻡ؟!
ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ ...
ﻓﺮﺩﺍ ﺩﺭﺱ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﺭﯾﻢ...

"ﻭﯾﺘﺎمین هاﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﯿﻮﻩ ها"

...
http://sajjad-m.blog.ir/
سلام دلاور. جزاکم الله خیرا

کاش ما هم حبیب باشیم...
اتفاقا در احوالات یه شهیدی می خوندم که ایشون هم اینگونه بودند...یعنی علاوه بر اینکه خودش فعال بوده دیگران را هم به فعالیت وامی داشته...

عاقبتتون به خیر
یا علی
پاسخ:
سلام، ممنون

کـــاش ...
۲۶ مرداد ۹۳ ، ۰۰:۴۱ انسان غریب
+
سلام دلاور. جزاکم الله خیرا

آقا ما یه سری مطلب نوشتیم دیگه نمی دونم ارسال شد یا نه...واسه همین یه بار دیگه با اجازه ی شما، عرض ارادت می کنیم..

عرض کنم که در احوالات یه شهیدی هم بود که ایشون هم علاوه بر اینکه خودش فعال بوده دیگران را هم به فعالیت وامی داشته...

کاش ما هم اینگونه باشیم...

عاقبتتون به خیر
یا علی
۲۶ مرداد ۹۳ ، ۰۱:۲۰ وخدایی که دراین نزدیکیست ..!
سلام 
من که از این پستها جا موندم
:)


پاسخ:
سلام
تازه شروع کردیم
دوست داشتید به قبلیاشم سر بزنید
خالی از لطف نیست ...

سلام.

منتشر شد... 

 

معرفی کتاب :

 

انتظار...عامیانه،عالمانه،عارفانه.

 

http://heyateketab.blog.ir/post/118

 

پاسخ:
سلام ...
بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد
مادری گفت حسین جان همه را بخشیدی ...
اجرکم عندالله
پاسخ:
ممنون ...
۲۶ مرداد ۹۳ ، ۰۸:۵۲ فانوس جزیره
کاش آدم یکی از این رفقا داشته باشه که آدم رو سمت بهشت ببره ...سلام علیکم
عاقبتتون بخیر / یاابوتراب
پاسخ:
کـــاش ...

بسم الله


حا سین یا نون

تلک ایات الجنون...

حسین راز همه دوستی ها و نخ تسبیح رفاقت هاست.
سلام چقدر زیبا
جانم حسین
پاسخ:
سلام ...
۲۶ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۱۱ از تبار باران
مثل همیشه عالـــی
پاسخ:
ممنونم ...
۲۶ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۴۰ ابوالحسن جعفری
خسته نباشید خوبید .
درباره حبیب باید بگم  . آن آقاست که نظری گوید ما نظرتات خودمون رو گفتیم . اماممون چی میگه ؟ اگه سخنی بگوید اول درباره حبیب خواهد گفت .
یا علی مدد .
یا حسین .
پاسخ:
ممنون ...

یاعلی
یاحسین....
ای کاش برای مولایما امام زمان حبیب بودیم...
خیلی ها او رو خوب نمی شناسند...
پاسخ:
کـــاش ...
۲۶ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۴۹ بنت الهدی حسینی
بسم الله
سلام علیکم
به صبغة الله دعوتید با مطلبی درباره ی موضوع جنجالی تفکیک جنسیتی در کنسرت ها!
پاسخ:
سلام
ان شاءالله خدمت میرسم
۲۶ مرداد ۹۳ ، ۱۶:۱۱ عاشق اهلبیت ع
ممنون

سه چیز را اگر نداشته باشید، من از شما نمی گذرم، و از شما راضی نخواهم بود، الله، قرآن و امام . روحانی شهید شیخ فضل‌الله مهدیزاده محلاتی

سلام
بروز هستیم 
با مطلب جدید با عنوان گذری بر دل
یاعلی
پاسخ:
سلام
ان شاءاالله خدمت میرسم
اللهم ارزقنا،
هم رفاقت الحسین و هم زیارت او!!
پاسخ:
ان شاءالله ...
۲۶ مرداد ۹۳ ، ۱۷:۴۰ پریشان گویا
سلام
متن های اسید علی اصغر علوی صفای خاصی داره

پاسخ:
سلام
موافقم ...
(حسین راز همه دوستی ها ونخ تسبیح رفاقت هاست)

سلام
عـــــــــــــــالی بود.ممنون

موفق باشید.
پاسخ:
سلام
ممنون ...
۲۶ مرداد ۹۳ ، ۱۹:۰۸ امانت اسمانی

فرق بین امام حسین (ع) و باقی ائمه در این است که:

وقتی از ائمه آدرس خدا را می‌پرسی راه را نشانت میدهند،

اما وقتی که از امام حسین (ع) آدرس خدا را می‌پرسی

دستت را گرفته می‌برد و در دست خدا می‌گذارد.

آنهایی که در مقابل حسین (ع) صف آرایی کردند باور نمیکردند که چقدر حسین آنها را دوست دارد.


سلام بر شما دوست گرامی
فوق العاده بود
از آخرش خیلی خوشم اومد
حسین راز همه دوستی ها و نخ تسبیح رفاقت هاست.
هرجا نام اوست حرکتی از این جنس را می توان دید.
اشتیاقی به نام رفاقت؛ رفاقت به سبک حبیب.

پاسخ:
سلام
ممنون از حضورتون
هم نفس با حسین سعادت می خواهد که حبیب بی نصیب نماند
خوش به سعادتش ...
پاسخ:
ان شاءالله نصیبتان شود
سلام
 ممنون
پاسخ:
سلام
خواهش میکنم
۲۷ مرداد ۹۳ ، ۰۲:۲۴ سید هادی حسینی
سلام علیکم
شکر خدا این مطلبتونم مثله باقی مطالبتون عالی بود. خصوصا::
حسین راز همه دوستی ها و نخ تسبیح رفاقت هاست.

التماس دعا
پاسخ:
سلام
ممنون از حضورتون

محتاجیم
آری حسین راز همه دوستی هاست....
۲۷ مرداد ۹۳ ، ۰۷:۱۷ محسن عروجی
پاسخ:
چشم، خدمت میرسم ...
۲۷ مرداد ۹۳ ، ۱۱:۳۷ "صابر" ان شاالله
سلام

"لبیک..."
پاسخ:
سلام ...
آخرین مطلب با عنوان 
"خودِ بی خودی"

مارو هم دعا کن مومن 
پاسخ:
ان شاءالله خدمت میرسم 

محتاجیم ...
۲۸ مرداد ۹۳ ، ۱۲:۴۶ کـــ ـوثــر ◘مـــآهــ ◘
سلام
خداقوّت!
پاسخ:
سلام
ممنون ...
کاش نامه ی من الغریب الی الحبیب امام زمان به مابرسه
سلام به روزم
پاسخ:
کــــاش ...

سلام
ان شاءالله خدمت میرسم
جانم فدای حسین....
احسنت عالی بود
پاسخ:
ممنون ...

سلام

چقدر این وب کربلاییه؟

خدا خیرتون بده

یه نگاه کلی انداختم چشمم دنبال مسلم ابن عقیل میگشت اما نیافت

یه دیالوگ خیلی زیبایی داره فیلم خداحافظ رفیق، مرتضی به دوستش مسلم که از شهید نشدن مینالید گفت:

اگه مسلمی چرا دلداده نیستی؟ اگه دلداده هستی چرا بیدل نیستی؟ (بعد به دوستش مسلم گفت) مسلم دلش رو گذاشت پیش حسین و رفت کوفه، دیگه دلی نداشت که توی غربت کوفه بگیره...

مسلم هم داستان غریبی داره.

پاسخ:
سلام
ممنون از حضورتون 
صلی الله علیک یا اباعبدالله..
سلام
با مطلب حدید
عوامل درونی تجملگرایی، بخش پایانی: بی نهایت طلبی
به روزم
منتظر نظرات خوب شما هستم
پاسخ:
سلام
ان شاءالله خدمت میرسم ...
سلام همسنگر...
قبلا ها به ما زیاد سر میزدید...اما حالا....
ای دل غافل....
اینگار مشتریتون زیاد شده تحویل نمیگیرید..
یا علی
پاسخ:
سلام
شرمندم ...
من دیگه خیلی وقت نمیکنم بیام اینجا

ان شاءالله خدمت میرسم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی