عـ ـ ـ طـ ـ ـ ش

بـر مـشـامـم نـرسـد بـوی حــــــــرم مــیـمــیـرم ...

عـ ـ ـ طـ ـ ـ ش

بـر مـشـامـم نـرسـد بـوی حــــــــرم مــیـمــیـرم ...

درباره بلاگ
عـ ـ ـ طـ ـ ـ ش
پیوندها
۱۲ آبان ۹۲ ، ۱۶:۴۳

نگی منو نمی خوای...

                              

عـــطـش ...
۱۲ آبان ۹۲ ، ۱۶:۳۸

فاصله ...

ما به کربلا رسیدیم

ولی مارا هنوز تا کربلا فاصله بسیار است.


ع.ا بقایی

عـــطـش ...