عـ ـ ـ طـ ـ ـ ش

بـر مـشـامـم نـرسـد بـوی حــــــــرم مــیـمــیـرم ...

عـ ـ ـ طـ ـ ـ ش

بـر مـشـامـم نـرسـد بـوی حــــــــرم مــیـمــیـرم ...

درباره بلاگ
عـ ـ ـ طـ ـ ـ ش
پیوندها


 این منم چیزی شبیه هیچ 
 دوست دارم کمی شبیه تو شوم 
 شبیه کلمه ای که خدا دوستش دارد 
 شهید ...

 "اللّهم ارزقنا شهادت فی سبیلک"
.
.
.
.
.

متولد مهر 1372 _ اصفهان
دانشجوی رشته ی مامایی